1 Man, 1 Sen, 1 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam.

1 yen nhat bang bao nhieu tien viet

Ở mỗi quốc gia đều có một đơn vị tiền tệ khác nhau của từng nước, như ở Việt Nam chúng ta sử dụng (VND). Trong bối cảnh nền kinh doanh ngoại thương giữa Việt nam và Nhật Bản đang trên đà phát triển. Việc cập nhật tỷ giá đổi Yên sang VND đồng (yen […]